Heu d'escriure a la zona puntejada, esborrant els puntets i escrivint el que calgui.
També heu de triar la forma correcta dels articles, preposicions... quan se us marca de color vermell. Canviareu el color vermell a negre.
Podeu inserir imatges, vídeos... que considereu, vigilant sempre el tipus de llicència que puguin tenir.

Un cop acabeu d'editar la informació de l'animal triat, esborreu aquesta explicació.

Table of Contents

Tipus d'animal
Característiques morfològiques
Comportament
Alimentació
Reproducció
Hàbitat
Curiositats

Tipus d'animal


El dofí rosa és un animal ................. i ..................
Pertany a la família ...........i l'espècie de ......................

Característiques morfològiques


El seu cos és .................................. i està cobert de ..................... i de color ............................... La forma del seu cap és ........................ i les seves extremitats són........................
Es desplaça ................................................................. gràcies a ....................................................
La seva mida a l'edat adulta és de ........................... i el seu pes és de .......................................Comportament


És un animal que ................................Alimentació


És un animal ............................... s'alimenta de ............................................ que obté de .............................................
Menja utilitzant ...............................................


Reproducció


És un animal ................................... neix d'/del ......................
La seva gestació/cova dura .......................................... En néixer és ........................

La femella pot arribar a pondre/tenir .................................Hàbitat


El/La/L'...................................... habita a ..................................................................Curiositats


El que considereu com a curiós d'aquest animal.