Table of Contents

Tipus d'animal
Característiques morfològiques
Comportament
Alimentació
Reproducció
Hàbitat
Curiositats

Tipus d'animal


El conill és un animal vertebrat i és mamífer. El seu nom científic és Oryctolagus cuniculus.

Característiques morfològiques


El seu cos és de forma allargada i està cobert de pèl que pot ser de color gris, marró, blanc, negre i amb taques. La forma del seu cap es allargada i té les orelles allargades. Les seves extremitats no són molt llargues i acaben en urpes molt fines i esmolades. Es desplaça caminant i saltant gràcies a les seves quatre potes. La seva mida a l'edat adulta és de 38-51 cm i el seu pes és de 900-1.500 gr.

external image 30536685063_d71bc072c2.jpg
Foto: FlickrCC


Comportament


És un animal que ................................Alimentació


És un animal ............................... s'alimenta de ............................................ que obté de .............................................
Menja utilitzant ...............................................

external image 1347402233_e575e6d82c_m.jpg

external image 3633652436_a3b2fd1504_m.jpg
Fotos: FlickrCC

Reproducció


És un animal ................................... neix del .........
La seva gestació dura .......................................... En néixer és ........................
La femella pot arribar a tenir .................................

external image 4347564420_948643a213.jpg
Foto: FlickrCCEN CONSTRUCCIÓ

Hàbitat


El conill habita a ....................................Curiositats


El que considereu com a curiós d'aquest animal.