Característiques

La cobra

Autors/res: Gerard i Pol