Tipus d'animal


El caragol reineta (Pseudotachea splendida) és un animal ................. i ..................
Pertany a la família ...........i l'espècie de ......................Característiques morfològiques


El seu cos és .................................. i està cobert de ..................... i de color ............................... La forma del seu cap és ........................ i les seves extremitats són........................
Es desplaça ................................................................. gràcies a ....................................................
La seva mida a l'edat adulta és de ........................... i el seu pes és de .......................................

caragol.JPG
Caragol reineta al pati de l'escola Ateneu.Comportament


És un animal que ................................Alimentació


És un animal ............................... s'alimenta de ............................................ que obté de .............................................
Menja utilitzant ...............................................Caragol reineta observat a l'aula d'informàtica.

Reproducció


És un animal ................................... neix d'/del ......................
La seva gestació/cova dura .......................................... En néixer és ........................
La femella pot arribar a pondre/tenir .................................Hàbitat


El/La/L'...................................... habita a ..................................................................Curiositats


El que considereu com a curiós d'aquest animal.