Heu d'escriure a la zona puntejada, esborrant els puntets i escrivint el que calgui.
També heu de triar la forma correcta dels articles, preposicions... quan se us marca de color vermell. Canviareu el color vermell a negre.
Podeu inserir imatges, vídeos... que considereu, vigilant sempre el tipus de llicència que puguin tenir.
Un cop acabeu d'editar la informació de l'animal triat, esborreu aquesta explicació.

Tipus d'animal


La/el/l'.................... és un animal ................. i ..................
Pertany a la família ...........i l'espècie de ......................

Característiques morfològiques


El seu cos és .................................. i està cobert de ..................... i de color ............................... La forma del seu cap és ........................ i les seves extremitats són........................
Es desplaça ................................................................. gràcies a ....................................................
La seva mida a l'edat adulta és de ........................... i el seu pes és de .......................................Comportament


És un animal que ................................Alimentació


És un animal ............................... s'alimenta de ............................................ que obté de .............................................
Menja utilitzant ...............................................


Reproducció


És un animal ................................... neix d'/del ......................
La seva gestació/cova dura .......................................... En néixer és ........................
La femella pot arribar a pondre/tenir .................................Hàbitat


El/La/L'...................................... habita a ..................................................................Curiositats


El que considereu com a curiós d'aquest animal.