Tipus d'animal


La/el/l'.................... és un animal ............... i .......................
Pertany a la família ...........i l'espècie de ......................
abella.JPG
Abella de la mel al pati de l'escola Ateneu.

Característiques morfològiques


El seu cos és .................................. i està cobert de ..................... i de color ............................... La forma del seu cap és ........................ i les seves extremitats són........................
Es desplaça ................................................................. gràcies a ....................................................
La seva mida a l'edat adulta és de ........................... i el seu pes és de .......................................Comportament


És un animal que ................................Alimentació


És un animal ............................... s'alimenta de ............................................ que obté de .............................................
Menja utilitzant ...............................................Reproducció


És un animal ................................... neix d'/del ......................
La seva gestació/cova dura .......................................... En néixer és ........................
La femella pot arribar a pondre/tenir .................................Hàbitat


El/La/L'...................................... habita a ..................................................................Curiositats


El que considereu com a curiós d'aquest animal.